• 'je kan de golven niet stoppen, maar je kan wel leren surfen'

Helpt bij?

BIJLES

BASISSCHOOL:

 • Begrijpend lezen
 • Taal
 • Spelling
 • Rekenen en klokkijken
 • Geschiedenis en topo
 • Spreekbeurt of boekbespreking

 

Als gecertificeerd coach ‘Ik leer anders’ begeleid ik leerlingen die in beelden denken en voor het automatiseren van tafels, rekenen, spelling, klokkijken en topo baat hebben bij een andere aanpak. Twijfelt u of de vermeende leesproblemen, concentratieproblemen, dyslexie of dyscalculie van uw kind te maken hebben met het denken in beelden? Doe de test op www.ikleeranders.nl.

 

MIDDELBARE SCHOOL:

 • Plannen en leren leren, afgestemd op jouw leerstijl
 • Nederlands
 • Duits, Engels, Frans
 • Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Maatschappijleer, Biologie
 • Wiskunde, NASK: tot en met onderbouw VWO.
 • Examentraining

 

MBO/HBO/Universiteit

 • Plannen en leren leren, afgestemd op jouw leerstijl
 • AVO vakken: Nederlands, Engels en Rekenen
 • Specifieke vakken in overleg