Werkwijze

BIJLES EN STUDIECOACHING
Deze omschrijvingen maken duidelijk dat BijLein kan helpen bij een achterstand in een bepaald vak, maar ook dat BijLein kan helpen om meer inzicht te verkrijgen waarom een leerling ongemotiveerd overkomt, zijn huiswerk onvoldoende maakt, de resultaten uit blijven, met een knoop in zijn maag naar school gaat, angst voor toetsen heeft etc.
Mij gaat het erom zodanig maatwerk te bieden in combinatie met een ándere aanpak dan ze gewend zijn op school, dat jouw kind weer de regie over zijn eigen leerproces in handen krijgt. Deze aanpak kan ook helpen bij leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, lees- en concentratieproblemen. Neem in aanvulling hierop een kijkje op www.ikleeranders.nl voor informatie over beelddenken, waarin ik als coach gespecialiseerd ben.

KENNISMAKINGSGESPREK
Aarzel niet om geheel vrijblijvend en gratis een gesprek aan te vragen.
Tijdens dit gesprek maken we kennis en nemen we door waarbij, hoe en hoe vaak BijLein kan helpen. Mochten we besluiten er een gevolg aan te geven, dan bepalen we samen in welke frequentie we de bijles/studiecoaching gaan oppakken.

IN ALKMAAR
De bijlessen of studie coachingsuren vinden plaats bij mij thuis in Alkmaar (Blekerslaan 5). Ik ga meestal uit van 60 minuten per keer, zodat we effectief kunnen werken. Altijd een-op-een, zodat ik maatwerk kan bieden.

In mijn huis is geen wachtkamer beschikbaar, in principe worden kinderen gebracht en weer opgehaald. Mocht het wel een keer gewenst zijn om tijdens het coachingsuur in mijn huis te verblijven, geef dit dan s.v.p. van tevoren aan, dan hou ik er rekening mee.

GEEN HUISWERKBEGELEIDING.. OF TOCH WEL?
Ik vind het belangrijk dat leerlingen zelfvertrouwen opdoen door zelf eigenaar te worden over hun huis werk. Dus huiswerk maken mijn leerlingen thuis. Wel houd ik iedere keer een vinger aan de pols: waarom is iets wel of niet gelukt en hoe kunnen we dat aanpassen? Zo krijgt de leerling veel meer inzicht in zijn/haar eigen studiehouding. En kan hij/zij die lijn in elk nieuw opleidingsjaar zelf voortzetten.

 

CONTACT OUDERS
In principe richt ik me vooral op de leerling, zodat hij/zij zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar eigen leerproces. En zodat het veilig is om bij mij alles uit te spreken. Wel ben ik van mening dat we, ouders en ik, elkaar nodig hebben en dus af en toe overleggen hoe we jouw kind het beste kunnen ondersteunen. Uiteraard staat het ouders altijd vrij om mij te bellen mochten er bijzonderheden zijn en zal ik dat anders om ook doen.

VERSLAGLEGGING.
Voorafgaand aan de bijles/studiecoaching stellen we samen doelen op. En aan het einde van elk uur blik
ik samen met de leerling terug of die doelen gehaald zijn. De leerling beschrijft deze leeropbrengst in zijn/haar eigen woorden zodat het beter beklijft. En we kijken ook meteen vooruit wat we de keer erna gaan doen. Soms kan het zijn dat ik huiswerk mee geef. Aan het einde van het traject heb je een mooi overzicht in handen waarop je later nog eens terug kunt blikken.

PRIVACY
Alle gegevens die je BijLein geeft, blijven vertrouwelijk in mijn handen. Mocht je aangeven dat het prettig is als BijLein contact met de school van jouw kind opneemt, dan is dat de enige keer dat jouw gegevens met anderen worden gedeeld.

KOSTEN
Bij BijLein weet je direct na het kennismakingsgesprek waar je aan toe bent. Meestal zijn het korte trajecten, variërend van 3 tot 8 keer. Aan het einde van elke maand stuur ik per mail een factuur met het aantal uren dat in die maand gemaakt is.
Bij mij zit je nergens aan vast: na een zekere periode evalueren we hoe de bijles- of coachingsuren zijn bevallen en bekijken we samen of we daaraan een vervolg willen geven. Ik vind het heel belangrijk dat een leerling graag naar mij toe gaat.

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Zie verdere kosten onder het kopje tarieven.