Tarieven

BijLein werkt vaak in korte trajecten, zeker als het om concentratie en leren leren gaat. (3-5x)

Voor basisschool kinderen die op meerdere vlakken hulp nodig hebben of middelbare scholieren die tevens bijles willen (vaak op het gebied van grammatica vreemde talen), dan zijn meerdere keren nodig, misschien zo’n 10x.

Maar bijvoorbeeld de aanpak van dyslexie: daarvoor zou je een keer of 4 naar BijLein hoeven komen, de rest kun je thuis zelfstandig doornemen met de online trainer van ‘ik leer anders’. Zeer geschikt om in vakanties op te pakken!

Ik ga uit van 1x per week 1 uur, maar mocht het financieel of anderzijds gewenst zijn om daar meer of minder tijd tussen te laten, is dat natuurlijk ook goed.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW. En worden helaas niet vergoed. De enige mogelijkheid lijkt er te zijn voor kinderen met een PGB (persoonsgebonden budget): zij kunnen de kosten declareren wanneer het om ondersteuning gaat met betrekking tot hoogsensitiviteit.

BijLein rekent 60,- euro per uur. Dat is inclusief gratis kennismakingsgesprek, voorbereidingen en verslaglegging. Aan het einde van elke maand stuur ik per mail een factuur met de gemaakte kosten.

Mocht het gewenst zijn dat BijLein in contact treedt met de leerkracht of mentor van het kind, al coachend belt met de ouder van het kind of het kind helpt om bij een sportclub te integreren etc. dan geldt hetzelfde tarief: 60,- euro per uur.

Mocht BijLein worden ingeschakeld op scholen vanuit een samenwerkingsverband, dan brengt BijLein het jeugdzorg tarief van 70,80 euro per uur in rekening en komt daar reistijd bovenop.

De 3 uur durende workshop ‘beelddenken in beeld’, die heel geschikt is voor een docententeam (basisschool, middelbare school, MBO), maar ook zeker op een ouderavond kan worden aangeboden (voor ouders van beelddenkers), kost 500,- euro. 

Voor onderwijsinstellingen die gebruik willen maken van de diensten van BijLein (meedenken met leerkrachten, coachen van leerlingen), worden de tarieven in overleg vastgesteld. Afhankelijk van de duur van de opdracht en de reistijd. Deze tarieven zijn sowieso vrijgesteld van BTW omdat BijLein als docent geregistreerd staat bij het CRKBO.

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.