Tarieven

BijLein werkt vaak in korte trajecten, zeker als het om concentratie en leren leren gaat. (5x)

Voor basisschool kinderen die op meerdere vlakken hulp nodig hebben of middelbare scholieren die tevens bijles willen (vaak op het gebied van grammatica vreemde talen) of coaching, zijn meerdere keren nodig, misschien zo’n 10x.

Maar bijvoorbeeld de aanpak van dyslexie: daarvoor zou je een keer of 4 naar BijLein hoeven komen, de rest kun je thuis zelfstandig doornemen met de online trainer van ‘ik leer anders’. Zeer geschikt om in vakanties op te pakken!

Ik ga uit van 1x per week 1 uur, maar mocht het financieel of anderzijds gewenst zijn om daar meer of minder tijd tussen te laten, is dat natuurlijk ook goed.

Een kennismakingsgesprek vindt altijd vooraf plaats (bij minderjarigen vaak met (een van de) ouders erbij en is geheel vrijblijvend. Mocht inderdaad worden besloten om een aantal sessies bij BijLein te gaan volgen, dan worden 25,- euro administratiekosten in rekening gebracht.

BijLein rekent 60,- euro per uur. Dat is inclusief vrijblijvend kennismakingsgesprek, voorbereidingen en verslaglegging. Mocht er beduidend meer tijd nodig zijn aan voorbereidingen of verslaglegging  dan worden daar extra kosten voor in rekening gebracht. Aan het einde van elke maand ontvangt u per mail een factuur met de gemaakte kosten.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW. En worden helaas niet vergoed.

Mocht het gewenst zijn dat BijLein in contact treedt met de leerkracht of mentor van het kind, dan geldt hetzelfde tarief: 60,- euro per uur. Ook voor een langer adviesgesprek met ouders brengt Marjolein kosten in rekening.

Voor onderwijsinstellingen die gebruik willen maken van de diensten van BijLein vraagt Marjolein hetzelfde tarief: 60 euro per uur. Ook wordt reistijd in rekening gebracht.

Mocht er meer gewenst zijn (meedenken met leerkrachten, coachen van leerlingen, workshops), dan worden de tarieven in overleg vastgesteld. Afhankelijk van de duur van de opdracht en de reistijd. Deze tarieven zijn sowieso vrijgesteld van BTW omdat BijLein als docent geregistreerd staat bij het CRKBO.

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.